hulp toegankelijkheid

ANBI status

Het CDA Stein stelde op 21 december 2021 schriftelijke vragen over de overlast op en rond de parkeerplaats aan de St. Martinus kerk in Oud Stein.
Lees hier de vragen en antwoorden. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Stein, 21 december 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Onderwerp

Overlast kerkplein St. Martinus Oud Stein

Toelichting

Geachte voorzitter,

Al enige tijd worden wij door omwonenden van de St. Martinus kerk in Oud Stein aangesproken over het feit dat er in de avond- en nachtelijke uren veel overlast van auto’s en scooters op de parkeerplaats is. De omwonenden geven aan dat er behoorlijk gedeald wordt.

Aangezien we in Stein gebruik van mobiele camera’s maken op de locaties waar sprake is van overlast, rijst bij ons de vraag of dat voor deze locatie tot een oplossing kan leiden.

Kunt u ons informeren of dit tot de mogelijkheden behoort? Een optie kan zijn om de camera welke nu op het Wilhelminaplein staat naar de parkeerplaats te verplaatsen, aangezien de horeca op het Wilhelminaplein op dit moment gesloten is.

Alvast dank voor uw reactie.

Namens de fractie CDA Stein,

Eric Bours fractievoorzitter
Frank Janssen burgerraadslid


pdf documentOpen de PDF om de antwoorden in te zien. 

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.