hulp toegankelijkheid

Schriftelijke vragen

Geachte heer Geurts,
In 2018 is er zoals u weet veel onrust en ontevredenheid ontstaan onder de burgers van Stein.
E.e.a. had te maken met de ontstane overlast van vliegen ten gevolge van het opslaan van PP afval op het terrein van WPS in de haven van Stein. Zij werden in en rond hun eigen huis ernstig beperkt in hun leefgenot. Uiteindelijk is er een rondgang in het gebied geweest waar de meeste overlast heerst en is er op 5 juni 2018 een druk bezochte info avond georganiseerd waar uzelf en ook de directie van WPS heeft kunnen ervaren waar de overlast van de burgers van Stein uit bestond. WPS heeft een aantal maatregelen genomen waardoor de overlast een bepaalde periode is afgenomen maar nooit helemaal is weggenomen en zelfs weer toenam. Wij hebben een enquête gehouden waaruit duidelijk blijkt dat er sprake van grote overlast is geweest, deze is aan de heer Bemelmans van de RUD aangeboden. Hij heeft er echter nooit op gereageerd.

Normaliter is er medio februari geen vlieg te bekennen maar in Stein is dat helaas wel zo. Nu de temperaturen sinds 2 dagen wat hoger zijn is de overlast alweer begonnen en onze burgers vragen zich af waar het dit jaar naar toe moet als het nu alweer begint. Na de bewuste info avond op 5 juni 2018 is er weinig tot niets meer vernomen van WPS en/of de Provincie Limburg en wij zijn erg benieuwd waar de beloofde maatregelen uit bestaan. WPS heeft destijds aangegeven dat de voorraad PP afval afgebouwd zou worden, maar gezien het feit dat de overlast alweer begint gaan wij ervan uit dat dat niet gebeurd is.

Wij stellen de volgende vragen:

  • Is er tijdens de afgelopen winter overleg met WPS geweest omtrent de door hun te nemen maatregelen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt en wat is de voortgang omtrent de gemaakte afspraken?
  • Heeft WPS inmiddels een gewijzigde of nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd?
  • Zo ja, hoe gaat u hier mee om in het licht van de ontstane problematiek?
  • Hoe gaat het toekomstig beleid van de Provincie Limburg er uit zien t.a.v. vergunning aanvragen van dezelfde aard als die van WPS? De voorwaarden in de vergunning zijn duidelijk, er mag geen overlast van ongedierte ontstaan, maar het is toch gebeurd en maatregelen hebben nauwelijks effect gehad.
  • Wij zijn van mening dat activiteiten van deze aard niet in de nabijheid van bewoond gebied thuishoren. Wij zijn benieuwd wat uw mening in deze is.

Wij vernemen graag op korte termijn uw reactie en wij verwachten van U dat deze kwestie serieus opgepakt wordt zodat onze inwoners niet weer een hele zomer overlast hebben. Het wordt tijd voor concrete acties.

Met vriendelijke groeten,

Eric Bours

Fractievoorzitter CDA Stein

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.