hulp toegankelijkheid

Schriftelijke vragen

Het CDA is blij met de subsidieregeling voor amateursportclubs. Ook in Stein kunnen alle sportverenigingen hiervan profiteren.
Het CDA heeft een aantal vragen gesteld over de bekendmaking, afhandeling en de ondersteuning van verenigingen bij de aanvraag.
Lees verder voor de betreffende vragen…

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde)

Stein, 2 september 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Onderwerp: Landelijke subsidieregeling gericht op de amateursport

Toelichting

Geachte voorzitter,

Tot onze vreugde vernam de CDA-fractie van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Staatscourant 2018, nr. 40859), zie bijlage [PDF]. Deze regeling is goed nieuws voor al onze amateur sportclubs binnen de gemeente Stein. Met deze extra subsidie kunnen zij hun accommodaties en/of voorzieningen verduurzamen, verbeteren en vernieuwen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd.

Daarom stelt de CDA-fractie de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van 87.000.000 euro?
  1. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van alle sportclubs in de gemeente Stein?
  1. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’ (artikel 7 lid 2).
  1. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Dit vooruitlopend op het coalitie akkoord.

Het CDA stelt het op prijs wanneer binnen de daarvoor geldende termijn hierop een passend antwoord wordt gegeven en zal daarbij de amateursport clubs binnen onze gemeente informeren en desgewenst ondersteunen met eventuele vragen op dit gebied.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie CDA Stein,

Eric Bours Fractievoorzitter

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.