hulp toegankelijkheid

Schriftelijke vragen

Op 23 juni 2017 heeft u ons op de hoogte gesteld van de beschadiging van de gevel van het Streekmuseum Schippersbeurs te Elsloo.
Na een periode van analyse en technisch onderzoek hebben wij vernomen dat de verdere afhandeling niet meer in 2017 ging lukken maar begin 2018. Inmiddels is het 11 mei 2018, bijna 1 jaar later, en er is nog geen zicht op herstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde)

Stein, 11 mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Onderwerp: Beschadiging gevel Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo (3)

Toelichting

Geacht College,

Op 23 juni 2017 heeft u ons op de hoogte gesteld van de beschadiging van de gevel van het Streekmuseum Schippersbeurs te Elsloo.

Na een periode van analyse en technisch onderzoek hebben wij vernomen dat de verdere afhandeling niet meer in 2017 ging lukken maar begin 2018. Inmiddels is het 11 mei 2018, bijna 1 jaar later, en er is nog geen zicht op herstel.

Ons verzoek aan u is om de raad te informeren over:

  • De stand van zaken v.w.b. de diverse onderzoeken
  • Wanneer de gevel, voor zover mogelijk, hersteld zal worden
  • Wat de herstelkosten zijn en voor wiens rekening deze komen
  • Eventuele gevolgen voor de monumentenstatus van dit monument

Alvast dank voor de medewerking.

Namens de CDA fractie,

Eric Bours

Suzanne Jennekens - Cramers

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.