hulp toegankelijkheid

Schriftelijke vragen
CMB heeft de raad een brief gestuurd mbt de scholen in Elsloo. Daarin wordt de coalitie aangesproken. Dit is de reactie van de coalitie op de brief van CMB. Als er vragen zijn kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. 
Klik op de PDF om de brief te openen.
pdf document

Steeds vaker (gelukkig!) wordt er gehoor gegeven aan vragen, opmerkingen of initiatieven die door onze plaatsgenoten aan de orde gebracht worden bij de gemeente. Het gaat echter nog steeds niet naar algemene tevredenheid, zo blijkt uit diverse signalen die onze fracties steeds blijven opvangen. Het lijkt erop dat de mogelijkheden die de moderne media bieden niet bijgebeend kunnen worden door de gemeente. De gemeente is tegenwoordig via allerlei kanalen (ook social media) te bereiken, maar nieuwe media eisen ook nieuwe communicatiestandaarden.

Geachte heer Geurts,
In 2018 is er zoals u weet veel onrust en ontevredenheid ontstaan onder de burgers van Stein.
E.e.a. had te maken met de ontstane overlast van vliegen ten gevolge van het opslaan van PP afval op het terrein van WPS in de haven van Stein. Zij werden in en rond hun eigen huis ernstig beperkt in hun leefgenot. Uiteindelijk is er een rondgang in het gebied geweest waar de meeste overlast heerst en is er op 5 juni 2018 een druk bezochte info avond georganiseerd waar uzelf en ook de directie van WPS heeft kunnen ervaren waar de overlast van de burgers van Stein uit bestond. WPS heeft een aantal maatregelen genomen waardoor de overlast een bepaalde periode is afgenomen maar nooit helemaal is weggenomen en zelfs weer toenam. Wij hebben een enquête gehouden waaruit duidelijk blijkt dat er sprake van grote overlast is geweest, deze is aan de heer Bemelmans van de RUD aangeboden. Hij heeft er echter nooit op gereageerd.

Op 23 juni 2017 heeft u ons op de hoogte gesteld van de beschadiging van de gevel van het Streekmuseum Schippersbeurs te Elsloo.
Na een periode van analyse en technisch onderzoek hebben wij vernomen dat de verdere afhandeling niet meer in 2017 ging lukken maar begin 2018. Inmiddels is het 11 mei 2018, bijna 1 jaar later, en er is nog geen zicht op herstel.

Onlangs kwamen ouderenbonden met onderzoek onder 55+ers waaruit bleek dat veel ouderen geen gebruik maken van subsidies als huurtoeslag en zorgtoeslag. Zij hebben wel recht op deze subsidie. Dat er geen gebruik van gemaakt wordt, komt door onwetendheid over het bestaan of de criteria voor het verkrijgen van de subsidie. Ook zijn de aanvraagprocedures vaak ingewikkeld.

Waar wij al voor vreesden is op dit moment aan het gebeuren. In het gebied rond de Haven van Stein is sprake van grote overlast van vliegen en met name in de woongebieden hebben onze inwoners daar veel last van. 
Op 15 april j.l. hebben wij melding gemaakt van grote hoeveelheden opgeslagen vervuild plastic afval in de Haven van Stein. De kans dat de vliegenoverlast daar 1 op 1 mee te maken heeft is aanwezig  en wij verzoeken u om snel te onderzoeken of de overlast inderdaad met de opslag van dit vervuild plastic te maken heeft. Gezien het weer van de afgelopen week zal de overlast de komende dagen alleen maar toenemen.

Het CDA is blij met de subsidieregeling voor amateursportclubs. Ook in Stein kunnen alle sportverenigingen hiervan profiteren.
Het CDA heeft een aantal vragen gesteld over de bekendmaking, afhandeling en de ondersteuning van verenigingen bij de aanvraag.
Lees verder voor de betreffende vragen…

Na de discussie in 2017 omtrent de opslag van vervuild plastic afval op het Businesspark in Elsloo is ons opgevallen dat er in de Haven van Stein grote hoeveelheden vervuild plastic afval opgeslagen zijn. Als wij het geldende bestemmingsplan met ref. 101580R.2001  d.d. 25 april 2013 er op naslaan dan concluderen wij dat er in artikel 5.5. het volgende vermeld staat: 
“De opslag van afvalstoffen, anders dan inherent aan het productieproces, is ter plaatse van de bedrijvigheid niet toegestaan. Ook in de rest van het plangebied zijn geen locaties aanwezig waar afval gestort mag worden.”

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.