0
0
0
s2smodern

Via de knop 'Lees verder' kunt u de door het CDA Stein ingediende motie inzake de toekomst van de HHT dienstvouchers lezen. 

0
0
0
s2smodern

De afgelopen maanden is in het nieuws geweest dat bandenrecycler Black Bear, gevestigd in Nederweert, op zoek is naar een nieuwe vestigingslocatie. Uit oude autobanden wordt de grondstof carbon black gerecycled voor nieuwe toepassingen. Dit gebeurt middels verbranding van de autobanden. Na een aantal incidenten heeft de lokale politiek van Nederweert  aangegeven van deze zware industrie af te willen in de gemeente Nederweert.

0
0
0
s2smodern

Dit is de bijdrage van de CDA fractie tijdens de oordeelsvormende vergadering van donderdag 6 juni 2019.
Voorzitter, vanavond spreken we als fracties uit of we achter het collegevoorstel staan inzake de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg aan de Maas en Urmond.
Eind 2017 heeft deze raad besloten om het advies van de RO groep van destijds verder uit te werken, namelijk het handhaven van onderwijslocaties in de beide kernen welke samen met de kindpartners 1 organisatorisch centrum moeten gaan vormen. Dezelfde RO groep heeft de opdracht gekregen om deze uitwerking te doen. Er is een klankbordgroep geformeerd uit een aantal vertegenwoordigers van betrokken stakeholders waarna een aantal z.g. ateliersessies hebben plaatsgevonden waarbij o.a. ook de ouders en de onderwijsinstantie betrokken waren. Ik denk dat hier breed ingezet is op participatie uit de samenleving. E.e.a. heeft geleid tot een eindrapport.

0
0
0
s2smodern

Op 6 september jl. stelden wij raadsvragen met betrekking tot landelijke subsidieregeling gericht op de amateursport. Lees hier het betreffende artikel dat wij op onze website plaatsen. 

pdf documentBijgevoegd het document met de antwoorden, zoals wij deze vandaag ontvingen van de gemeente op. 
De bijlage (PDF) opent in een nieuw venster.

0
0
0
s2smodern

Beste inwoner,
In uw woonomgeving is al enige maanden sprake van overlast van vliegen. Misschien ervaart u die overlast zelf ook. Als Provincie Limburg en gemeente Stein vinden wij het heel vervelend en onwenselijk voor u als inwoner.
Wij praten u daarom graag bij over de ontwikkelingen en de maatregelen die zijn genomen. 
We nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 5 juni van 18.30-19.30 uur bij het Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond.
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de huidige stand van zaken en de achtergronden.

0
0
0
s2smodern

De eerste voorlopige uitslag van de enquête over de vliegenoverlast is door het CDA Stein aan het College van Gedeputeerde Staten aangeboden. Bijgevoegd de brief zoals deze op 25 mei is verzonden. Er konden inmiddels al meer dan 190 reacties bijgevoegd worden die binnen één week verzameld waren. De enquête kan voorlopig nog online ingevuld worden. U kunt natuurlijk ook over andere onderwerpen altijd contact met ons opnemen

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.