0
0
0
s2smodern

Via dit artikel leest u het amendement dat samen met de VVD ingedient is.
Dit amendement is unaniem aangenomen.

0
0
0
s2smodern

Via dit artikel leest u de begroting voor de periode 2020-2023.

0
0
0
s2smodern

Het CDA Stein heeft een motie ingediend i.v.m. de kritiek op het groenonderhoud en met name ook bij de verenigingen.
Deze motie is unaniem aangenomen.

0
0
0
s2smodern

Via de knop 'Lees verder' kunt u de door het CDA Stein ingediende motie inzake de toekomst van de HHT dienstvouchers lezen. 

0
0
0
s2smodern

De afgelopen maanden is in het nieuws geweest dat bandenrecycler Black Bear, gevestigd in Nederweert, op zoek is naar een nieuwe vestigingslocatie. Uit oude autobanden wordt de grondstof carbon black gerecycled voor nieuwe toepassingen. Dit gebeurt middels verbranding van de autobanden. Na een aantal incidenten heeft de lokale politiek van Nederweert  aangegeven van deze zware industrie af te willen in de gemeente Nederweert.

0
0
0
s2smodern

Dit is de bijdrage van de CDA fractie tijdens de oordeelsvormende vergadering van donderdag 6 juni 2019.
Voorzitter, vanavond spreken we als fracties uit of we achter het collegevoorstel staan inzake de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg aan de Maas en Urmond.
Eind 2017 heeft deze raad besloten om het advies van de RO groep van destijds verder uit te werken, namelijk het handhaven van onderwijslocaties in de beide kernen welke samen met de kindpartners 1 organisatorisch centrum moeten gaan vormen. Dezelfde RO groep heeft de opdracht gekregen om deze uitwerking te doen. Er is een klankbordgroep geformeerd uit een aantal vertegenwoordigers van betrokken stakeholders waarna een aantal z.g. ateliersessies hebben plaatsgevonden waarbij o.a. ook de ouders en de onderwijsinstantie betrokken waren. Ik denk dat hier breed ingezet is op participatie uit de samenleving. E.e.a. heeft geleid tot een eindrapport.

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.