hulp toegankelijkheid

Nieuws

De gezamelijke fracties van de gemeente Stein uiten, middels de hier gepubliceerde kopie van de brief, de zorgen over het besluit van Zuyderland Medisch Centrum om de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde te verplaatsen van Sittard naar Heerlen. Met deze brief wordt dan ook het standpunt van de regionale huisartsen volledig ondersteunt. Lees verder voor de volledige brief. 

Naar aanleiding van het covid-19 virus en de pandemie die dit virus veroorzaakt, worden allerlei maatregelen genomen om ondernemers waar mogelijk te ontzien. Ook de 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

Vandaag heeft CDA Stein meer dan 400 tekeningen van kinderen overhandigd aan de bewoners van verpleeghuizen in Elsloo, Stein en Urmond. De actie is opgezet om in tijden van Corona eenzaamheid tegen te gaan. Ook nu staan we zij aan zij in de samenleving, al is het op afstand. De kinderen tonen zich zeer betrokken bij de ouderen en hebben prachtige kunstwerkjes gemaakt. Dit werd erg gewaardeerd door de bewoners en de medewerkers van de verpleeghuizen van Vivantes. Ook de bloemetjes, die onderdeel waren van de verrassing, vielen goed in de smaak.

Via dit artikel leest u het amendement dat samen met de VVD ingedient is.
Dit amendement is unaniem aangenomen.

Nu het kabinet de coronamaatregelen voor de horeca heeft versoepeld en de Horeca Nederland een protocol naar alle leden heeft gestuurd over hoe om te gaan met de maatregelen, ontstaan er nieuwe kansen voor onze horeca in de gemeente. Dit is echter niet gemakkelijk. De gemeente kan de horeca helpen en faciliteren, uiteraard in goed overleg met de ondernemers en omwonenden. Uiteraard kunnen dit tijdelijk maatregelen zijn, zolang de 1,5 meter afstand een regel blijft.
Lees verder om de gehele brief in te zien.

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.