0
0
0
s2smodern

Dit is de bijdrage van de CDA fractie tijdens de oordeelsvormende vergadering van donderdag 6 juni 2019.
Voorzitter, vanavond spreken we als fracties uit of we achter het collegevoorstel staan inzake de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg aan de Maas en Urmond.
Eind 2017 heeft deze raad besloten om het advies van de RO groep van destijds verder uit te werken, namelijk het handhaven van onderwijslocaties in de beide kernen welke samen met de kindpartners 1 organisatorisch centrum moeten gaan vormen. Dezelfde RO groep heeft de opdracht gekregen om deze uitwerking te doen. Er is een klankbordgroep geformeerd uit een aantal vertegenwoordigers van betrokken stakeholders waarna een aantal z.g. ateliersessies hebben plaatsgevonden waarbij o.a. ook de ouders en de onderwijsinstantie betrokken waren. Ik denk dat hier breed ingezet is op participatie uit de samenleving. E.e.a. heeft geleid tot een eindrapport.

0
0
0
s2smodern

Op 6 september jl. stelden wij raadsvragen met betrekking tot landelijke subsidieregeling gericht op de amateursport. Lees hier het betreffende artikel dat wij op onze website plaatsen. 

pdf documentBijgevoegd het document met de antwoorden, zoals wij deze vandaag ontvingen van de gemeente op. 
De bijlage (PDF) opent in een nieuw venster.

0
0
0
s2smodern

Beste inwoner,
In uw woonomgeving is al enige maanden sprake van overlast van vliegen. Misschien ervaart u die overlast zelf ook. Als Provincie Limburg en gemeente Stein vinden wij het heel vervelend en onwenselijk voor u als inwoner.
Wij praten u daarom graag bij over de ontwikkelingen en de maatregelen die zijn genomen. 
We nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 5 juni van 18.30-19.30 uur bij het Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond.
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de huidige stand van zaken en de achtergronden.

0
0
0
s2smodern

De eerste voorlopige uitslag van de enquête over de vliegenoverlast is door het CDA Stein aan het College van Gedeputeerde Staten aangeboden. Bijgevoegd de brief zoals deze op 25 mei is verzonden. Er konden inmiddels al meer dan 190 reacties bijgevoegd worden die binnen één week verzameld waren. De enquête kan voorlopig nog online ingevuld worden. U kunt natuurlijk ook over andere onderwerpen altijd contact met ons opnemen

0
0
0
s2smodern

Tijdens het lijsttrekkersdebat op 20 maart jl. werd er door de verschillende lijsttrekkers hun visie gegeven op de stellingen van de avond. Gedurende dit laatste debat voor de verkiezingen gaf Eric Bours uitvoerig tekst en uitleg over een aantal hoofdpunten van de partij en de voorgelegde stellingen. Omroep Stein heeft het debat online geplaatst, hier kunt u het nog eens nakijken.

0
0
0
s2smodern

CDA Stein zal met 12 kandidaten op de kieslijst aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. deelnemen.
Deze lijst bestaat uit mensen met ervaring en nieuwe mensen met een frisse kijk op zaken waarbij er in alle kernen een CDA vertegenwoordiger verkiesbaar is.
We zijn ook trots op de twee vrouwen in de top van onze lijst.
Eric Bours heeft wederom het vertrouwen van onze leden gekregen om de lijst te mogen aanvoeren.

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.