hulp toegankelijkheid

Nieuws

De gezamelijke fracties van de gemeente Stein uiten, middels de hier gepubliceerde kopie van de brief, de zorgen over het besluit van Zuyderland Medisch Centrum om de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde te verplaatsen van Sittard naar Heerlen. Met deze brief wordt dan ook het standpunt van de regionale huisartsen volledig ondersteunt. Lees verder voor de volledige brief. 

Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
Aan het bestuur en management
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

Stein, 28 oktober 2020

Betreft: besluit ten aanzien van de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde

Geacht bestuur,

Als gezamenlijke raadsfracties van de gemeente Stein brengen wij middels deze oproep onze grote ongerustheid aan u over ten aanzien van het door u genomen besluit om de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde alleen nog maar in de Zuyderland vestiging in Heerlen uit te voeren en niet meer in Sittard-Geleen.
Wij begrijpen dat een ziekenhuis efficiënt moet werken en personele bezettingsproblemen moet oplossen. Echter, al eerder zagen wij helaas de afdelingen kindergeneeskunde en gynaecologie al van Sittard-Geleen naar Heerlen vertrekken. Dat was al een behoorlijke verschraling van het aanbod, maar cruciale specialismen in een regio waar veel mensen wonen en waar de gezondheidsrisico’s gezien de industriële activiteiten groter zijn dan elders moeten behouden blijven. Daarnaast gaat de aanrijtijd langer worden dan voorheen en dat is niet altijd wenselijk.

Wij ondersteunen het standpunt van de regionale huisartsen dan ook volledig en zijn van mening dat gemaakte afspraken nagekomen moeten worden.
Om dit te onderstrepen zullen wij als voltallige gemeenteraad in de eerstvolgende raadsvergadering middels een motie “vreemd aan de orde van de dag” het college oproepen om alles in het werk te stellen deze verschraling van het zorgaanbod tegen te gaan en Zuyderland op te roepen de gemaakte afspraken na te komen.

Namens de gemeenteraad van Stein,

Digitaal ondertekend door de fractievoorzitters van

CDA Stein
Eric Bours

CMB
Willem Thewissen

DOS
Peter Claessen

PvdA 
José Ie

Progressief Stein
John Busing

Steins Belang
Noud Claessens

VVD
Frank Dassen

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.