hulp toegankelijkheid

Nieuws

Via dit artikel leest u het amendement dat samen met de VVD ingedient is.
Dit amendement is unaniem aangenomen.

Amendement
(ex artikel 36 Reglement van Orde)
Naam indieners: Eric Bours en Frank Dassen
Namen ondersteuners: Suzanne Jennekens-Cramers namens de CDA fractie

Besluitvormende vergadering: 14-11-2019

Onderwerp: Jongerentop

De raad van de gemeente Stein bijeen op 14 november 2019

Constaterende dat:

 • er in de gemeente Stein nog steeds jongeren de gemeente verlaten en naar omliggendegemeenten verhuizen.
 • de gemeente Stein al een campagne gericht op jongeren heeft opgestart genaamd 18plus metdoel het creëren van bewustwording onder jongeren tot tijdig inschrijven als woningzoekende endaarmee de jongeren aan gemeente Stein te binden
 • de jeugd na afronding van hun studie buiten de provincie meestal niet naar Stein terugkeertmaar blijft wonen en werken in de regio waar de studie gevolgd is
 • er voor de jeugd in hun beleving, buiten de verenigingen, niet veel mogelijkheden zijn in degemeente Stein om gezamenlijk dingen te ondernemen
 • er tot op heden nog maar beperkt onderzoek gedaan is wat jongeren belangrijk vinden in hunwoongemeente.
 • er binnen andere gemeenten in Nederland al met succes JongerenTop's georganiseerd zijn,zoals de JongerenTop in Groningen.

Overwegende dat:

 • de gemeente Stein een aantrekkelijke woongemeente wil zijn nu en in de toekomst
 • de gemeente Stein een van de sterkst vergrijzende gemeenten van Zuid-Limburg is waarbij Stein naar de toekomst toe de sterkste bevolkingskrimp laat zien
 • wij graag onderzocht willen hebben hoe we Stein aantrekkelijker kunnen maken voor dejeugd
 • er in den lande al het een en ander aan onderzoek gedaan is
 • de Steinse Jongeren Adviesraad bij het vraagstuk over jongeren wensen een belangrijke brugkan zijn tussen de gemeentelijke campagne en een aanvulling hierop.
 • investeren in jongerenbeleid en facilitering van beleid rondom jongerenhuisvesting eenpositieve bijdrage leveren aan de vitale leefomgeving.
 • wij in dit kader het Jongerenlintje een prima idee vinden

Besluit de Begroting 2020 als onderstaand te amenderen:

 • om met de Steinse jeugd in gesprek te gaan en met hun te praten i.p.v. over hun.
 • het is belangrijk dat de jeugd zelf gaat aangeven wat een gemeente voor hun kan betekenen.
 • en zodoende een jongerentop te organiseren voor alle jongeren en jongvolwassenen wonende in de gemeente Stein, onder leiding van een aansprekende publiekstrekker die populair is bij dejeugd
 • dit met zoveel mogelijk partners te doen, te denken aan onderwijsinstellingen, ondernemers ende Sjar.
 • met het doel verzamelen van ideeën en thema’s die jongeren belangrijk vinden
 • en zo doende te komen tot een jongerenvisie gericht op een toekomstbestendige enaantrekkelijke woongemeente voor deze doelgroep
 • hiervoor een budget van max. 35.000,- euro beschikbaar te stellen vanuit de krimpreserve

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Stein, Eric Bours
VVD Stein, Frank Dassen

 

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.