hulp toegankelijkheid

Nieuws

Het CDA Stein heeft een motie ingediend i.v.m. de kritiek op het groenonderhoud en met name ook bij de verenigingen.
Deze motie is unaniem aangenomen.

MOTIE

(ex artikel 34 Reglement van Orde)
Naam indiener: Eric Bours namens de CDA fractie
Namen ondersteuners: Suzanne Jennekens-Cramers namens de CDA fractie
Besluitvormende vergadering: 14-11-2019
Nr. agendapunt:           
Onderwerp:      Groenonderhoud accommodaties        

 De raad van de gemeente Stein bijeen op 14 november 2019

Constaterende dat:

  • er regelmatig kritiek op het groenonderhoud in het algemeen is
  • dit ook bij verenigingsaccommodaties speelt

Overwegende dat:

  • het niet in orde zijn van het groenonderhoud bij accommodaties niet bijdraagt aan de uitstraling van de accommodatie
  • het nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente Stein uitdraagt dat verenigingen de hoogte van de subsidie zelf kunnen beïnvloeden
  • verenigingen het groenonderhoud dus zelf tegen betaling zouden kunnen doen
  • dit ook aan het volontario concept gekoppeld kan worden
  • het mes dus aan meerdere kanten snijdt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met de verenigingen waar dit mogelijk is in overleg te gaan of dit voor hun een meerwaarde zou kunnen hebben waarbij de druk bij de onderhoudsbedrijven afneemt en de verenigingen de kwaliteit van de openbare ruimte rond hun accommodatie zelf op niveau kunnen houden.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Stein
Eric Bours

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.