hulp toegankelijkheid

Nieuws

De afgelopen maanden is in het nieuws geweest dat bandenrecycler Black Bear, gevestigd in Nederweert, op zoek is naar een nieuwe vestigingslocatie. Uit oude autobanden wordt de grondstof carbon black gerecycled voor nieuwe toepassingen. Dit gebeurt middels verbranding van de autobanden. Na een aantal incidenten heeft de lokale politiek van Nederweert  aangegeven van deze zware industrie af te willen in de gemeente Nederweert.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde Gemeente Stein

ex artikel 43 Reglement van Orde Gemeente-Sittard Geleen

Stein, 13 augustus 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein en Sittard-Geleen

Onderwerp

Mogelijke vestiging van Black Bear op Chemelot

Toelichting

Geachte voorzitter,

De afgelopen maanden is in het nieuws geweest dat bandenrecycler Black Bear, gevestigd in Nederweert, op zoek is naar een nieuwe vestigingslocatie. Uit oude autobanden wordt de grondstof carbon black gerecycled voor nieuwe toepassingen. Dit gebeurt middels verbranding van de autobanden. Na een aantal incidenten heeft de lokale politiek van Nederweert  aangegeven van deze zware industrie af te willen in de gemeente Nederweert. Onlangs is in de media bekend geworden dat Chemelot een potentiele nieuwe vestigingslocatie zou kunnen zijn.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 21 juni 2018 hun rapport n.a.v. onderzoek naar de veiligheid op industriecomplex Chemelot terrein gepresenteerd. Uit de aanbevelingen blijkt dat de veiligheid op Chemelot terrein voor verbetering vatbaar is. Onlangs is er weer een incident op Chemelot terrein geweest.

Het proces van Black Bear is ook gevoelig voor incidenten, e.e.a. blijkt uit het feit dat er in het verleden een aantal incidenten geweest zijn waarbij begin 2019 een fabriek van 50 x 100 mtr volledig verloren is gegaan na een storing in een verbrandingsoven. Om die reden vragen wij ons af of het goed zou zijn om een bedrijf als Black Bear aan de Chemelot omgeving toe te voegen.

Het risico op een groter incident met een veel grotere impact voor de omliggende gemeenten dan tot nu toe aan de orde geweest is wordt immers groter. Verder zal de uitstoot van verbrandingsgassen niet bijdragen aan de luchtkwaliteit die in de omgeving van Chemelot al zwaar onder druk staat.

Daarnaast zien wij een aantal risico’s en zaken welke kunnen gaan spelen bij een eventuele vestiging van Black Bear op Chemelot:

 • Transport van miljoenen autobanden naar de Chemelot locatie, hoe gaat dat gebeuren en wat zal de impact op de omgeving en het verkeer zijn?
 • Hoe worden deze autobanden opgeslagen?
 • Hoe worden de risico’s van brand beperkt?
 • Hoe worden de overlast en milieu risico’s beperkt?
 • Hoe wordt het terrein achter gelaten bij een eventueel vertrek van de Chemelot locatie?
 • Hoe wordt deze start-up gefinancierd, o.a. heeft men voldoende middelen om te investeren in veiligheid en een duurzame bedrijfsvoering te voeren?
 • Wat zijn de risico’s bij een eventuele buitenlandse overname?

En zo zijn er nog veel meer zaken waarover nagedacht moet worden alvorens een eventuele vestiging van dit bedrijf op Chemelot terrein gaat plaatsvinden.

Wij stellen daarom de onderstaande vragen:

 • Wat is na 21 juni 2018 in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen nog gebeurd m.b.t. de aanbevelingen uit het dossier onderzoeksrapport OvV?
 • Bent u op de hoogte van het voornemen van Black Bear om zich eventueel op Chemelot te gaan vestigen?
 • Zo ja, heeft u al een standpunt ingenomen omtrent een eventuele vestiging van het bedrijf op Chemelot? Zo nee, waarom niet?
 • Kunt u zich vinden in de risico’s welke bovenstaand benoemd worden? Bent u bereid om maatregelen te nemen om deze risico’s te beperken?
 • Wat is uw standpunt ten aanzien van de duurzaamheid van deze activiteit?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie CDA Stein,

Eric Bours Fractievoorzitter

Namens de fractie CDA Sittard-Geleen,

Judith Bühler Raadslid

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.