0
0
0
s2smodern

De eerste voorlopige uitslag van de enquête over de vliegenoverlast is door het CDA Stein aan het College van Gedeputeerde Staten aangeboden. Bijgevoegd de brief zoals deze op 25 mei is verzonden. Er konden inmiddels al meer dan 190 reacties bijgevoegd worden die binnen één week verzameld waren. De enquête kan voorlopig nog online ingevuld worden. U kunt natuurlijk ook over andere onderwerpen altijd contact met ons opnemen

College van Gedeputeerde Staten

De heer E. Geurts

Postbus 5700

6202 MA  MAASTRICHT

Betreft: verzamelde reacties inzake vliegenoverlast in de gemeente Stein

Stein, 25 mei 2018

Geachte heer Geurts,

Als verantwoordelijk Gedeputeerde van de portefeuille Milieu en Handhaving bieden wij u bijgevoegd 188 reacties van inwoners van de gemeente Stein aan betreffende de overlast welke onze inwoners sinds enkele weken ondervinden in de vorm van een enorme vliegenplaag. Deze vliegenplaag speelt op dit moment in 2 gebieden in de gemeente Stein te weten in Nieuwdorp en rond het havengebied in Oud Stein.

Aangezien er veel ontevredenheid heerst over het gebrek aan communicatie en veel inwoners zich niet gehoord voelen hebben wij een enquête online gezet waar onze inwoners hun verhaal kwijt kunnen. Deze enquête staat sinds 21 mei online en wij verwachten dat het aantal reacties nog wel zal groeien. In verband met uw bezoek van vandaag aan de gemeente Stein inzake dit probleem bieden wij u de reacties welke op dit moment binnen zijn alvast aan om de klachten van onze inwoners kracht bij te zetten.

Wij vertrouwen er op uit dat de Provincie Limburg dit probleem op een adequate wijze het hoofd gaat bieden zodat onze inwoners op korte termijn van deze overlast verlost worden. Wij realiseren ons dat er een Provinciale vergunning en een gemeentelijk bestemmingsplan op de betreffende locatie in het havengebied rusten en dat daar door de eigenaar/gebruiker rechten aan ontleend kunnen worden. Maar er zijn ook plichten en wij hebben vernomen dat er op dit moment wel aan het probleem wordt gewerkt maar het heeft voor onze inwoners nog niets opgeleverd en daar moet verandering in komen.

Verder zijn wij van mening dat de communicatie verbeterd moet worden en zou een info avond waar ook vragen gesteld kunnen worden een wijze zijn om hieraan vorm te geven.

Wij stellen het op prijs als u ons informeert over de vervolgstappen welke genomen worden.

Met vriendelijke groeten,

Namens CDA Stein,

De raadsleden Eric Bours en Suzanne Jennekens-Cramers

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.