hulp toegankelijkheid

Amendementen

(ex artikel 147b Gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde)

Naam indiener: Eric Bours, CDA Fractie

Raadsvergadering:                   8 november 2017 (Begrotingsbehandeling)

Nr. agendapunt:                        6

Onderwerp:                              Raadsvoorstel Programmabegroting 2018-2021

cda stein document openen 45Klik hier om het officiële stuk te openen. (PDF)

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.