hulp toegankelijkheid

Home

cda stein top banner ORGINEEL

Iedereen doet mee

Participatie van onze inwoners en grote maatschappelijke betrokkenheid bij het leven van elke dag (van jong en oud), heeft een onschatbare waarde. 
Wij willen daarvoor de randvoorwaarden scheppen. 
Wat ons betreft doet iedereen mee.

Stein ontwikkelt

Onderwijs, werk, wonen, gezondheid, sport, recreatie...
Een samenleving waarin ruimte is voor de verschillende elementen van het leven.

Dat verdient onze volle aandacht.

Toekomstvisie Stein

Geen krimp maar uitbreiding door aantrekkingskracht.
Ruimte voor jong en oud om zich te blijven ontwikkelen en thuis te voelen.


Met een overheid die bereikbaar is.

Doe ook mee

Beslis mee, werk mee, bouw mee.
Een samenleving waarin iedereen participeert en meetelt.Iedereen doet mee.

Motie CDA Stein inzake witte anjerperk voor veteranen.

Lees verder voor de gehele motie.

 MOTIE CDA VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG INZAKE WITTE ANJERPERK.

(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam indiener: Suus Cramers

Raadsvergadering: Algemene Beschouwingen 4 november 2021
Nr. agendapunt: vreemd aan de orde van de dag          
Onderwerp: Anjerperk  

De raad van de gemeente Stein, bijeen d.d. 4 november 2021.

Gehoord de beraadslagingen,

 • Er tussen 1940 en 2021 ruim 675.000 Nederlandse militairen zijn ingezet in oorlogen en meer dan 100 vredesmissies;
 • De Witte Anjer het symbool is van erkenning en waardering voor onze veteranen, ingezet in dienst van de vrede;
 • Het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse gemeenten oproept om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer perkje dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan elke Nederlandse Veteranendag ,einde juni;
 • De kosten hiervan beperkt zijn (zie bijlage) en er wellicht bijvoorbeeld veteranen bereid zijn om te participeren in het onderhoud en de uitvoering.

Overwegende dat:

 • Militairen en veteranen instaan voor onze vrede en vrijheden;
 • Stein een aanzienlijke groep veteranen kent welke onze erkenning en waardering verdienen;

Van mening zijnde dat:

 • Dit perkje een mooi vervolg kan zijn op het naar veteraan Bart van Boxtel vernoemde viaduct.

Verzoekt het college :

 • In de gemeente Stein een Witte Anjerperk te realiseren op een geschikte locatie in samenspraak over de concrete invulling samen met Stichting Veteranen Stein;
 • Bij dit perkje een informatiebord te plaatsen over de betekenis ervan zodat onze inwoners en andere bezoekers bewust worden van de maatschappelijke betekenis;
 • Met name de wethouder toerisme om te kijken naar ruimte in de begroting om de aanleg te bekostigen;
 • De raad hierover op een zo kort als mogelijke termijn maar uiterlijk voor 16 december aanstaande terugkoppeling te geven.

Spreekt als zijn mening uit:

Bronnen en aanvullende informatie:

En gaat over tot de orde van de dag;

Stein, 04-11-2021
Suus Cramers, namens CDA Stein

Bijlage, indicatie van het kostenplaatje:

Er zijn diverse soorten anjers dus voor een completer beeld een klein vergelijk.

Optie 1

de potanjer:

~A> prijs bij 18 st/m2 // € 17,50

~B> prijs bij 15 st./m2 // € 14,25

~C> prijs bij 12 st/m2 // € 11,50

Optie 2

Snij anjer optie, trosanjer in mixed planting (ter ondersteuning)

~A> prijs bij 18 st/m2 – € 21,75

~B> prijs bij 15 st./m2 – € 18,00

~C> prijs bij 12 st/m2 – € 14,50

Optie 3

2 type snij anjers in mixed planting (ter ondersteuning)

~A> prijs bij 18 st/m2 – € 18,95

~B> prijs bij 15 st./m2 – € 16,95

~C> prijs bij 12 st/m2 – niet mogelijk

Uiteraard is het ons streven om binnen de gemeente Stein naar een geschikte kwekerij cq leverancier te zoeken en hun advies en expertise te hanteren.

De hoogte van het totale kostenplaatje is onder andere afhankelijkheid de grootte en dus nader te bepalen.

Zie ook het artikel in de krant.

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.